رئیس سابق بانک مرکزی
توییت جنجالی رئیس سابق بانک مرکزی درباره تبلیغات دولت 14 تیر 1401

توییت جنجالی رئیس سابق بانک مرکزی درباره تبلیغات دولت

ایرانیان فردا-گروه سیاسی: رییس کل پیشین بانک مرکزی ، گزارش امروز بانک مرکزی را مستند نادرست بودن تبلیغات گسترده دولت اعلام کرد