رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان تهران
10 بهمن 1399
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان تهران:

برگزاری مسابقات قرآن و عترت، سبب رشد اجتماعی دانش آموزان می شود

سمنان (ایرانیان فردا) - رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان تهران، با اشاره به ضرورت برگزاری مسابقات قرآن و عترت در بین دانش آموزان گفت: از آنجائی که مسابقات هم خوانی و مدیحه سرایی، در کنار بخش تخصصی قرائت قرآن، یک کار تیمی است، سبب رشد اجتماعی دانش آموزان خواهد شد.