دولت سایه
رئیس دولت تدبیر و امید برای تشکیل دولت سایه قدم برمی دارد 16 اسفند 1400

رئیس دولت تدبیر و امید برای تشکیل دولت سایه قدم برمی دارد

برخی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر آغاز فعالیت غیررسمی رئیس جمهور سابق برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور منتشر کرده اند.