دانش آموزان
آموزش و پرورش زندانی برای دانش آموزان 27 مهر 1401

آموزش و پرورش زندانی برای دانش آموزان

به دنبال انتشار اخبار متعدد درباره بازداشت دانش‌آموزان معترض و برخورد‌های خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نسبت به تبعات اتخاذ رویه قهری در قبال کودکان هشدار داد.