دانشجو
وحدت دولت با دانشگاه راه نجات ایران از ویرانه های اقتصادی_بازنشر بیانیه در سالگرد آن 16 آذر 1401
دانشجویان تحصیلات تکمیلی کوی دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو بیانیه دادند؛

وحدت دولت با دانشگاه راه نجات ایران از ویرانه های اقتصادی_بازنشر بیانیه در سالگرد آن

دانشجویان تحصیلات تکمیلی کوی دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر در بیانیه ای، راه پیروزی بر بحران اقتصادی کشور همگرایی و وحدت نهاد دولت و نهاد علم در رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه‌های کلان اقتصادی کشور اعلام کردند. آن ها راحل برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی را اینگونه بیان کردند؛ برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی کشور، لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران با محوریت و نقش‌آفرینی کلیدی اساتید برجسته علوم اقتصادی در دانشگاه‌های ممتاز کشور به یک بسته جامع فکری و سیاستی مشترک و شفاف نائل آید

دانشجو با آگاهی درست ازشرایط جامعه رابه نقطه اوج می رساند. 20 آذر 1400
به مناسبت روز دانشچو مطرح شد

دانشجو با آگاهی درست ازشرایط جامعه رابه نقطه اوج می رساند.

حزب همبستگی دانش آموختگان ایران با بیانیه ی برمطالبه گری دانشجویان تاکید کردند:مطالبه‌گری و پرسشگری و ذهن نقاد دانشجو از مسئولان و صاحب‌منصبان کشور در مسیری سازنده و منطقی قرار گیرد می‌تواند تآثیر شگرفی در اصلاح امور و افزایش هزینه‌های انحراف از مسیر صحیح و اصولی داشته باشد. آن ها در این بیانیه این مورد به مسئولین تذکر دادند؛یکی از خطراتی که جنبش دانشجویی را تهدید می‌کند سوق دادن دانشجو به دام بی تفاوتی محض نسبت به رویداد‌های کشور است.

چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت . 29 تیر 1399

چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت .

محمدرضا مشایخی فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی در ایران درگذشت .