خدمات
چه زمانی مهار تورم جایگزین آمار های غلط می‌شود؟ 06 شهریور 1401

چه زمانی مهار تورم جایگزین آمار های غلط می‌شود؟

تورم باز هم به روند صعودی خود ادامه می دهد این در صورتی است که بارها دولت نوید مهار تورم را داده است، این موضوع چه زمانی عملی خواهد شد؟