حمیدرضا حسنی
5میلیارد ریال برای مرمت عمارت امیر اعظم اختصاص یافت 17 اسفند 1400

5میلیارد ریال برای مرمت عمارت امیر اعظم اختصاص یافت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از آغاز مرمت عمارت امیر اعظم خبر داد.