حسن سعدالدین
دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاهی کارآفرین است 21 بهمن 1399
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان سمنان:

دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاهی کارآفرین است

سمنان ( ایرانیان فردا ) - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان سمنان، با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاهی کارآفرین است که نقش خطیری در جهت ایجاد کارآفرینی در جامعه بر عهده دارد، گفت: ماموریت این دانشگاه را می توان، توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار عنوان کرد.