حداقل
حداقل حقوق بازنشستگان و حداکثر حقوق کارمندان چه قدر است؟ 15 اسفند 1400

حداقل حقوق بازنشستگان و حداکثر حقوق کارمندان چه قدر است؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداکثر حقوق کارکنان حدود ۳۹ میلیون تومان تعیین شد.