جنگ اوکراین
اصولگرایان به دنبال منافع جناحی 08 اسفند 1400
جنگ اوکراین از نگاه سیاست داخلی

اصولگرایان به دنبال منافع جناحی

واکنش‌های سیاست‌مداران اصلاح‌طلب و اصولگرا به حمله روسیه به اوکراین، نشان می‌دهد آنها در این مورد نیز هیچ اتفاق نظری ندارند؛ قاطبه اصولگرایان پشت روسیه درآمده‌اند اما اصلاح‌طلبان ترجیح داده‌اند هم جنگ را محکوم کنند و هم سیاست خارجی دولت را نقد.