تولید مسکن
رابطه ارزش پول ملی و تولید مسکن! 23 مرداد 1401

رابطه ارزش پول ملی و تولید مسکن!

ایرانیان فردا-گروه اقتصادی: آخرین سخنان آقای رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی، در زمینۀ وعدۀ ساخت سالی یک‌میلیون مسکن برای افراد بدون مسکن، این بود که تا پایان این دولت طبق قرار قبلی چهارمیلیون مسکن خواهیم ساخت و در این زمینه تردیدی وجود ندارد.