تعویق حقوق
فعالان سیاسی و رسانه ای در فضای مجازی به تعویق حقوق بازنشستگان و مسائل بین الملل واکنش نشان دادند 29 اسفند 1400

فعالان سیاسی و رسانه ای در فضای مجازی به تعویق حقوق بازنشستگان و مسائل بین الملل واکنش نشان دادند

جمعی از فعلان سیاسی، رسانه و مجازی به تاخیر واریز حقوق بازنشستگان ومسائل بین الملل واکنش نشان دادند