تعلق مالیات بر روی خانه ها
تعلق مالیات بر خانه های بیش از 20میلیارد 03 بهمن 1401

تعلق مالیات بر خانه های بیش از 20میلیارد

در بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که بیش از ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارند مالیات می پردازند.