تسریع
جولان عراقی ها در بازار مسکن تهران 23 شهریور 1401

جولان عراقی ها در بازار مسکن تهران

۲۵۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری در اختیار سازمان نوسازی قرار گرفته تا پروژه‌های نوسازی در شهر تهران آغاز شود.

چوپ سازمان استاندارد لای چرخ تجارت 08 شهریور 1401

چوپ سازمان استاندارد لای چرخ تجارت

رئیس سابق موسسه استاندارد ایران گفت: نگرانی‌ها معمولا روی اصالت کالاها و تجهیزات است. در حالی که تستی که در آزمایشگاه از تجهیزات گرفته می‌شود، اساسا کاری به اصالت قطعه ندارد، بلکه سطوح امنیتی قطعه را حفظ می‌کند