بیانیه حقوق دانان
بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر 28 مهر 1401

بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر

جمعی از استادان حقوق در بیانیه ای در خصوص حوادث اخیر کشور تاکید کرده اند: روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود.