بودجه 1401
خبر نا خوشایند برای بازنشستگان فرهنگی برای رتبه بندی معلمان 17 اسفند 1400

خبر نا خوشایند برای بازنشستگان فرهنگی برای رتبه بندی معلمان

طبق اصلاحات رتبه‌بندی معلمان؛ معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند