بسته بندی تخم مرغ
فوری: قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد 19 تیر 1401

فوری: قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد

ایرانیان فردا-گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: در هفته‌های اخیر قیمت تخم مرغ در برخی مناطق به ٩٧ تا ١٠٠ هزار تومان در هر شانه رسیده است.