بازداشت تاجزاده
تاجزاده را بدون هیچ اما و اگر آزاد کنید 20 تیر 1401

تاجزاده را بدون هیچ اما و اگر آزاد کنید

ایرانیان فردا-گروه یادداشت: اصلاحاتِ مسالمت جویانه ی قانونی و مردمی و تدریجی‌ و درون نظامی است دل بسته‌اند و راه خویش را از براندازان و خشونت ورزان جدا نموده اند و طعن و لعن و مخالفت ها و دشمنی های آنان را به جان خریده اند. اما چرا آنها را ناامید می کنند. چرا راه قانونی انتقاد، ولو‌ تند و گزنده را می‌بندند.