آسیا
ورود بانوان به ورزشگاه ناشی از چیست؟فشارفیفا؟تصمیم‌دولت؟ 05 شهریور 1401

ورود بانوان به ورزشگاه ناشی از چیست؟فشارفیفا؟تصمیم‌دولت؟

پس از مدت‌ها زنان توانستند به طور رسمی از سکوهای ورزشگاه آزادی مسابقه فوتبال را تماشا کنند