آخرین قیمت خودرو
قیمت امروز خودرو 10تیرماه| قیمت خودرو ریزش کرد 10 تیر 1401

قیمت امروز خودرو 10تیرماه| قیمت خودرو ریزش کرد

ایرانیان فردا-گروه قیمت خودرو: تاثیر کاهش قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که قیمت سمند ef۷ مدل ۱۳۹۹ سه میلیون تومان کاهش یافت