آب و هوا
ورود سامانه بارشی به ایران 07 بهمن 1401

ورود سامانه بارشی به ایران

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه جدید بارشی به کشور در هفته آتی خبر داد.