حیدری، اقتصاددان:آقای رئیس‌جمهور با تغییر مدیریتی در مناطق آزاد، جلوی ضرر و زیان منافع ملی را بگیرددکتر حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت در گفت و گو با… با انتقاد به عملکرد دولت در خصوص به کارگیری دبیر بازنشسته مناطق آزاد کشور گفت: بی‌تردید کسانی که چندین سال در رده‌های مدیریتی حضور […]

حیدری، اقتصاددان:آقای رئیس‌جمهور با تغییر مدیریتی در مناطق آزاد، جلوی ضرر و زیان منافع ملی را بگیرددکتر حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت در گفت و گو با… با انتقاد به عملکرد دولت در خصوص به کارگیری دبیر بازنشسته مناطق آزاد کشور گفت: بی‌تردید کسانی که چندین سال در رده‌های مدیریتی حضور داشته و کار کرده‌اند، هر آنچه در بساط داشتند عرضه کرده‌اند، لذا نسخه و راهکار قابل قبولی برای اقتصاد ما و از جمله مناطق آزاد مثل دبیر کنونی آن ندارند که در برابر انتصاب یک مدیر بازنشسته لب به انتقاد باز نکنیم. وی در این باره خاطر نشان کرد: مسلما دبیر مناطق آزاد کشور هم چیز جدیدی برای عرضه به اقتصاد و فعالین اقتصادی کشور ندارد که باعث تحول جدیدی در مناطق آزاد و اقتصاد کشور شود. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تاکید کرد: قطعا کشور قحط‌الرجال نیست که در آن افراد توانمند تری از مدیران بازنشسته برای به کارگیری نباشد، ما در همه جنبه‌ها و عرصه‌ها افراد شایسته و توانمندی داریم که هم می‌توانند بسیار بهتر کار کنند و هم با فعالین اقتصادی بهار مرتبط شوند اما جای تعجب است که چرا دولت بر چنین انتخاب‌هایی اصرار دارد. وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بازنشسته‌ای بسیار توانمند و کار کشته باشد که نبودش زیان داشته باشد، بله باید به کار گرفته شود اما ولی وقتی وزیر یا معاون وزیر یا مدیری که چندان توانمند نیست از اینکه مجدداً بعد از بازنشستگی به کار گرفته می‌شود جای تعجب دارد، لذا در کشور با بیش از ٨٠ میلیون نفر حتما برای دبیر بازنشسته مناطق آزاد یا سایر مدیران بازنشسته جایگزین‌های بهتری وجود دارد، دولت نمی‌تواند به دلیل سیاسی کاری بر روی این همه استعداد و افراد توانمند و تحصیلکرده برای مدیریت‌های اینچنینی چشم خود را ببندد و از به کارگیری آن‌ها غفلت کند، چرا که چنین مواردی به اقتصاد و منافع عمومی کشور ضرر و زیان وارد می‌کند.