به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا و به نقل از تجارت نیوز، براساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران بیش از ۴۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پزشکان و پرستاران، اساتید، محققان و پژوهشگران و گروه استارتاپی‌ها تمایل به مهاجرت دارند.بی‌ثباتی اقتصادی در غالب این گروه‌ها از عوامل اصلی میل به مهاجرت است. پس از آن شیوه مملکت‌داری […]

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا و به نقل از تجارت نیوز، براساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران بیش از ۴۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پزشکان و پرستاران، اساتید، محققان و پژوهشگران و گروه استارتاپی‌ها تمایل به مهاجرت دارند.
بی‌ثباتی اقتصادی در غالب این گروه‌ها از عوامل اصلی میل به مهاجرت است. پس از آن شیوه مملکت‌داری از جمله عوامل مهم اثرگذار بر روی میل به مهاجرت در میان سه گروه دانشجویان، پزشکان و پرستاران و استارتاپی‌هاست.
در فصل تابستان امسال بیش از هزار نفر درخواست گوداستندینگ داشتند. به عبارتی از سال گذشته بیش از چهار هزار پزشک درخواست گواهی مهاجرت داشتند.