۲۰ سال پس از پیدایش گشت ارشاد این گشت چه عملکرد مثبتی داشته ؟از تعهد دهندگان چخبر ؟


حجاب به پوشش و پوشانیدن گفته می شود که در ایران و بعضی گروه ها و فرقه ها و کشورها اجباریست
در بعضی از کشورها هم تقریبا بی حجابی اجباریست مثلا در کشور ترکیه با اینکه دین رسمی اسلام و اغلب جمعیت آن کشور مسلمان است اما حجاب در ادارات دولتی، مدارس دولتی و دانشگاه ها ممنوع است. هلند ، فرانسه و بلژیک نیز قوانینی از این دست دارند
بر اساس آیات قرآن زنان موظف به پوشاندن بدن خود غیر از صورت و دو دست و دو پا هستند (در ۲۳ آیه از قرآن ) در ایران حجاب به گونه ای سیاست زده شده و کسی که حجاب را قبول نداشته باشد انگار کل نظام را زیر سوال برده ایران و گروه هایی که حجاب اجباری را قانون میدانند این یکپارچگی را نوعی ابراز قدرت میدانند
نسل جدید یعنی دانش آموزان از نظر پوشش و اهمیت موضوعات خیلی با نسل های پیش از خود تفاوت دارند نه فقط در پوشش که در همه چیز، از دسترسی به مواد مخدر گرفته تا روابط آزاد دختر و پسر و چیزهای دیگر . دلیل این تفاوت بزرگ چیست؟ در چه کشور و چه فرهنگ دیگری این همه تفاوت بین دو نسل دیده می شود؟ در تربیت یک نفر خانواده، مدرسه، جامعه و دولت نقش دارند و اینها با کمک هم، نسل حاضر را به این مرحله رسانده اند که تهیه مواد مخدر از خرید یک شکلات هم راحتتر شده یا از بحث خارج نشویم، به بی حجابی کامل حداقل در شبکه های اجتماعی رسیده.
در حدود ۲۰ سال ابتدای انقلاب نظام مشکلی با حجاب مردم نداشت اما کم کم از آغاز دهه ۸۰ زنان تغییر پوشش را پیش گرفتند که در زمان احمدی نژاد گشت ارشاد تاسیس شد و این آغاز جنگ میان مردم و دولت بر سر حجاب شد
کم کم مشکلات اقتصادی و سیاسی و تورم هم باعث نارضایتی مردم شد تا امروز که مردم علنا از تغییر نظام و آزادی پوشش صحبت می کنند و بعضی از مسئولان نیز پرده عفت و حیا را دریده و از کلمات ناشایست که درخور شان هیچ سیاستمداری نیست سخن میگویند.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا گشت ارشاد در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اجرا شد. اوایل اجرای این طرح زنان از این ماشین ها ترسیده و نزدیک که می شدند حجاب خود را رعایت می کردند یا موفق می شدند از سد گشت ارشاد بگذرند یا خیر و باید تعهد میدادند که دیگر حجاب خود را رعایت خواهند کرد اما در عرض این چند سال گشت ارشاد در کدام وظیفه خود موفق بوده؟ به کدام ارشادش کسی توجه کرده؟ بیشتر گشت ارشاد بوده یا گشت تنبیه؟ اینهمه بودجه در این چند سال صرف چه شد؟ آن دخترانی که تعهد دادند کجا هستند؟ دیگر کاملا با حجاب شدند؟ چرا گشت ارشاد همین یک مورد را پیگیری نمیکند تا همه بدانند که موفق بوده یا نه؟
اگر این ۴۰ سال انقلاب را به دو بخش تقسیم کنیم ۲۰ سال آن بدون مشکل و ۲۰ سال بعدی آغاز مشکل بر سر حجاب بوده حال باید دید در ۲۰ سال بعدی چه می شود؟ کدام طرف پیروز می شود؟این ابر بحران باعث ایجاد شکاف بین نسل ها شده و این یعنی شکست جامعه پذیری فرهنگی نسل جوان، و شاید مهم ترین دلیل آن ناکارآمدی مسئولان امر باشد مسئولی که بعد از گذشت ۲۰ سال از این طرح هنوز نقاط ضعف و مثبت این طرح را آمایش نکرده هیچ نقطه ضعفی تصحیح نشده و هیچ نقطه قوتی، تقویت نشده
آیا دولت با گشت ارشاد میتواند این نسل و نسل بعدی که فرزندان این ها باشد را با حجاب کند؟ به حجاب علاقه مند کند؟ یا برعکس فرزندان این نسل چه خط قرمزهای دیگری را از بین می برند؟

مرجان شرف

  • نویسنده : مرجان شرف