کیوان امام وردی،محکومیت به اعدام برای تجاوز به عنف و ضرورت و راهکار جبران خسارت مادی و معنوی 300 دختر. ✍غلامرضاجعفری – حقوقدان. طبق رای دادگاه بدوی فردی بنام کیوان امام وردی که طی ده سال به 300 دختر با حیله و نیرنگ تجاوز کرده بود به مرگ محکوم شد البته از اتهامات دیگر وی […]

کیوان امام وردی،محکومیت به اعدام برای تجاوز به عنف و ضرورت و راهکار جبران خسارت مادی و معنوی 300 دختر.


✍غلامرضاجعفری – حقوقدان.

طبق رای دادگاه بدوی فردی بنام کیوان امام وردی که طی ده سال به 300 دختر با حیله و نیرنگ تجاوز کرده بود به مرگ محکوم شد البته از اتهامات دیگر وی افساد فی الارض است اما شاکیان از جهات مختلف از این تجاوز دچار ضرر و زیان و خسارت مادی و معنوی، حیثتی و مالی، جسمی و روحی گردیده اند، افسردگی، ترس و فوبیا از ازدواج و وسواس و اضطراب، حس خودکشی، خوابهای آشفته، هزینه روانشناس و روانپزشک، بحث آبرو و ناموس در خانواده و جامعه، احساس بی ارزشی، خود. سرزنشی، اضاله بکارت، صدمه های دیگر جسمی و روحی. این وضعیت جبران ضرر و زیان مادی و معنوی را از اعاده حیثیت تا جبران خسارت اقتضا می‌کند،شیما قوشه وکیل شاکیان از عدم صدور رای در این رابطه در دادگاه کیفری سخن گفته و نیز ذیل قانون مجازات اسلامی خسارت را طرح نموده است درحالی که به نظر می‌رسد برای احقاق این خواسته راه حل درست طرح یک دعوای حقوقی و نه کیفری به موازات دادگاه کیفری در دادگاه حقوقی و به استناد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339و ماده 9 آن است که دقیقا به همین موضوع پرداخته و اشعار می‌دارد :(( دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.)) با لحاظ اینکه این قانون هنوز تغییر نیافته و همچنین 300 دختر مورد نظر مصداق دقیق و عینی متن مصرح آن وقطعا مشمول اجرای آن هستند این ماده را باید اعمال و به استناد آن خسارت مادی و معنوی وارده را تا سرحد ممکن جبران نمود. امید است که به این طریق و با استناد به این ماده در دادگاه مدنی، خسارات مادی و معنوی این عمل شنیع 10 ساله تاحدودی جبران گردد. پس همینجا به وکیل شاکیان استناد به این ماده قانون مترقی را جهت احقاق حقوق حقه موکلینش توصیه می‌شود. فارغ از موافقت یا مخالفت با حکم اعدام که مجال دیگری می‌طلبد، ضرورت جبران خسارت را باید بعنوان یک حق حقه و مسلم حقوقی بزه دیدگان که رنج این جرم کابوسشان شده برای التیام دردهای ایشان بعنوان روشی حقوقی، مدرن و مدنی به رسمیت شناخت و در موارد مشابه عینا پیگیری و احقاق نمود. بی شک روانشناس ان کیفری و جنایی،کيفر شناسان و جرم شناسان، متخصصان حقوق پزشکی و پزشکی قانونی در این ارتباط باید فعالانه تر عمل نمایند.

🆔@hamidasefichannel2

📌صفحه اینستاگرام
🆔https://instagram.com/hamid._asefi

  • نویسنده : غلامرضاجعفری
  • منبع خبر : فضای مجازی کانال تلگرام حمید آصفی