سعید الله بداشتی و سعید نورمحمدی مشاور جوان رئیس جمهور و عضو شورای مرکزی حزب ندا به عنوان رئیس ستاد جوانان و رئیس امور استان های ستاد عبدالناصر همتی انتخاب شدند . این یکی از تحولات مهم برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 است .

با رسیدن خبر ریاست سعید الله بداشتی بر ستاد جوانان عبد الناصر همتی جان جدیدی در کالبد ستاد همتی دمیده شده . هر چند فضای انتخاباتی فضای حاکم مناسبی نیست ولی مشاهدات میدانی ناظر بر این است که ستاد جوانان دکتر همتی می تواند ورق ها را به نفع او برگرداند .

از آن طرف محسن مهرعلیزاده نیز با ارسال نامه ای به نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان و بهزاد نبوی درخواست حضور در جلسات آن نهاد را داشته و خواسته که برنامه هایش را اعلام کند . واقعیت ماجرا آنجاست که شاید بعضی تحلیلگران آن نامه را از موضع ضعف ببینند .

به هر حال هر دو نامزد اصلاح طلب که در ابتدای انتخابات به هیچ عنوان گزینه جبهه اصلاحات ایران نبوده اند حالا به یک بزنگاه رسیده اند. آنها باید بتوانند حمایت حبهه اصلاحات و حمایت شخص سید محمد خاتمی را جلب کنند . به نظر می رسد با تحولات جدید حالا همتی دست بالا را از این نظر داشته باشد .