جامعه زنان برای آموزش نیروهای خود اقدام به برگزاری انواع کلاسها و آموزشها در حوزه های اجتماعی ، سیاسی ، مبانی دینی ، تاریخ و … نموده است و تلاش داشته این آموزشها با مسائل و نیازهای روز پیوندی سیستماتیک برقرار نماید بنابراین در این نشستها از  گفتگو با جوانان ، تحلیل سیاسی ، مواجهه با تجربیات ناب و زیبا بهره گرفته است .  

کنفرانسهای بین المللی برای کسب شناخت و مهارت ها جهت به کار گیری آن تجربیات برای توانمند کردن زنان
7- کنشگری سیاسی در قبل و بعد از انقلاب
۷ -شرکت و ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در 1376 به بعد برای به چالش کشیدن اصل 115 ریاست جمهوری و مشخصا مبحث رجال سیاسی
۸ – تشکیل حزب و نهاد سازی از مجاری قانونی و به ثبت رساندن حزب جامعه زنان که تاکنون در سالهای 1397 و 1400 تشکیل دو مجمع عمومی را در کارنامه خود دارد.  
9-

کنفرانسهای بین المللی برای کسب شناخت و مهارت ها جهت به کار گیری آن تجربیات برای توانمند کردن زنان
7- کنشگری سیاسی در قبل و بعد از انقلاب
۷ -شرکت و ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در 1376 به بعد برای به چالش کشیدن اصل 115 ریاست جمهوری و مشخصا مبحث رجال سیاسی
۸ – تشکیل حزب و نهاد سازی از مجاری قانونی و به ثبت رساندن حزب جامعه زنان که تاکنون در سالهای 1397 و 1400 تشکیل دو مجمع عمومی را در کارنامه خود دارد.  
9- جامعه زنان برای آموزش نیروهای خود اقدام به برگزاری انواع کلاسها و آموزشها در حوزه های اجتماعی ، سیاسی ، مبانی دینی ، تاریخ و … نموده است و تلاش داشته این آموزشها با مسائل و نیازهای روز پیوندی سیستماتیک برقرار نماید بنابراین در این نشستها از  گفتگو با جوانان ، تحلیل سیاسی ، مواجهه با تجربیات ناب و زیبا بهره گرفته است .
 
🔸زارع پور در پایان پیام جامعه زنان انقلاب اسلامی اضافه کرد :
 
🔹نام طالقانی با بستر سازی عجین شده است . اعظم طالقانی نه یادگار بود نه آقا زاده. اعظم طالقانی یک فعال اجتماعی، مدنی و سیاست مدار مستقل بود.
اگر پدر طالقانی مسجد هدایت را بستری برای آموزش و پروش جوانان مجاهد ایران ساخت ، فرزند او با تأسی به پدر چه بسیار بسترهایی را برای توانمندسازی جامعه بخصوص جامعه زنان ایران ایجاد نمود.
 
🔸اعظم طالقانی در دوران حیات سیاسی و اجتماعی خود از روشهای بسیار خلاقانه ای برای پیشبرد اهدافش بهره می گرفت از اقدام برای ثبت نام ریاست جمهوری تا به بست نشستن در جلوی زندان اوین در اعتراض به قتل زهرا کاظمی و بست نشستن در اعتراض به دستگیری و شکنجه شدن شهید هدا صابر و …   از جمله اقدامات منحصر به فرد وی بود که در نوع خود بی نظیر بوده است.
یاد و روانش شاد!
 
 

اعظم_طالقانی

سومین_سالیاد

هاشم_آقاجری

رقیه_زارع‌پور

زنزندگیازادی

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : دغدغه زنان