ابوالفضل بابادی شوراب این روزها تکذیبیه ای از خانم کاترین شکدوم در شبکه معاند و ایران ستیزِ بی بی سی در فضای مجازی ایران منتشر می شود که غالبا بازنشر آن توسط نیروهای ارزشی انجام می گیرد، از این تکذیبیه چند گزاره غلط به جهان مخابره شد، که حداقل یکی از آنها نیاز به اصلاح […]

ابوالفضل بابادی شوراب

این روزها تکذیبیه ای از خانم کاترین شکدوم در شبکه معاند و ایران ستیزِ بی بی سی در فضای مجازی ایران منتشر می شود که غالبا بازنشر آن توسط نیروهای ارزشی انجام می گیرد، از این تکذیبیه چند گزاره غلط به جهان مخابره شد، که حداقل یکی از آنها نیاز به اصلاح دارد.

خانم کاترین شکدوم که شوربختانه خود را یهودی معرفی می کند و بدین منظور بدنبال اختلاف افکنی میان یهودیان و دیگر ایرانیان بوده، ظاهرا نمی داند در همین مجلس کشورمان، نماینده ی یهودی داریم، ظاهرا با وجودی که در مدت ۱۸ روز حضورش در ایران توانسته با افراد مطرحی دیدار داشته باشد(و بنده در مدت ۳۳ سال عمر خود در ایران به چنین توفیقی دست نیافته ام)، نمی داند که یهودیان و غیریهودیان ایرانی در کنار هم با آرامش و مهربانی زیست می کنند، نمی داند که اگر یهودیان ایران دوست داشتند می توانستند به سرزمین آرزوهای او، اسراییل بروند و آنجا زندگی کنند، اما آنها ایران را انتخاب کردند، وطن تاریخی و همیشگی شان.

کاترین شاکدوم ایران ستیز که ریاکارانه شعائر اسلامی را می پوشد و مدعی اسلام آوردن می شود، نه فقط مسلمانان یک کشور را، که یک ملت را فریب می دهد، گویی نمی داند آرامگاه پیامبران و بزرگان بسیاری از دین یهود(و همچنین مسلمانان)در سرزمین اهورایی ایران وجود دارد و اصولا ایرانیان نمی توانند یهودی ستیز باشند.

کاترین شاکدوم به دروغ مدعی است که، ایرانی های یکتاپرست، با مردم یهودی دشمنی دارند و خواستار نابودی قوم یهود هستند و دشمنی آنها فراتر از دشمنی با اسراییل است، اما او هدفش از بیان این گزاره غلط چیست؟

شاید او قصد دارد نفرتی از مردم ایران، در دل یهودیان و مردم جهان ایجاد کند، تا برای حمله و تهاجم علیه ایران، یک همذات پنداری جهانی بوجود آید، شاید سخنان او مقدمه و زمینه سازی برای نابودی یک ملت است؟

از جاسوسه هایی که هر روز یک جور لباس می پوشند و هر روز یک حرف می زنند و سخنان شان پر از تناقض و نفرت پراکنی است، هیچ چیز بعید نیست، اما بعنوان انسانِ ایرانی نباید اجازه بدهیم چنین اراجیفی نسبت به ما منتشر شود و ذهن جهان را نسبت به ما آلوده کنند!