سمنان ( ایرانیان فردا) - مدیر مخابرات منطقه سمنان از پاسخگویی روزانه ۲۵ هزار تماس توسط اپراتورهای ۱۱۸ مخابرات منطقه سمنان خبرداد و درخصوص تأخیر در پاسخگویی اپراتورهای ۱۱۸ در سمنان توضیح داد.

مجید دارایی با اشاره به اینکه سیستم ۱۱۸ بصورت پاسخگویی یکپارچه و فلت در سراسر کشور فعال می‌باشد، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ اپراتور پاسخگو در استان سمنان بصورت منظم و شیفت، بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس مشترکین عزیز هستند.
وی درخصوص مشکل تأخیر در پاسخگویی اپراتورهای ۱۱۸ در سمنان، عنوان کرد: پس از یکپارچه‌سازی پاسخگویی سیستم ۱۱۸ بصورت کشوری، این مشکل رخ داد که مخابرات منطقه سمنان با بهینه‌سازی سیستم ۱۱۸، بالغ بر ۹۰ درصد تماس‌های مشترکین را به مرحله پاسخگویی رساند.
مدیر مخابرات منطقه سمنان اظهار امیدواری کرد: با ادامه بهینه‌سازی سیستم ۱۱۸ و همچنین افزایش تعداد اپراتورهای پاسخگو، شاهد کاهش مدت زمان انتظار خواهیم بود.

  • نویسنده : فاطمه زهرا تجلی