اینکه یک مرجع تقلید طراز اول و مورد وثوق تفکرات و جریانات مختلف کشور، چنین نقدها و سخنانی را بازگو کند، اتفاق تازه ای بود که قابل تقدیر است.

آقای پیمان جبلی، رییس رسانه ملی، روز چهارشنبه ۳ آذر به قم سفر کرده و طی دیداری با مراجع و علمای قم، پای صحبت ها و نقطه نظرات آنها درباره صداوسیما نشست.

در این بین، دیدگاه های آیت الله جوادی آملی بعنوان یکی از مراجع طراز اول شیعه، جالب توجه و شنیدنی بود.

اینکه یک مرجع تقلید طراز اول و مورد وثوق تفکرات و جریانات مختلف کشور، چنین نقدها و سخنانی را بازگو کند، اتفاق تازه ای بود که قابل تقدیر است.

ایشان بدرستی فرمودند که با وجود این منابع و سرمایه های مادی و معنوی بی شمار در کشور، مدیریت کمیته امدادی بر مردم ننگ است! که البته خود این سخن، این پرسش را ایجاد می کند که، چگونه مدیریتی از درون چنین سرمایه های فراوانی، می تواند این شکل نتیجه را به بار بیاورد؟

ایشان در جای دیگری در عین تایید وجود برنامه های طنز و شاد در صداوسیما، اما این تصور از سوی برخی مدیران آن که انتظار دارند با چند برنامه طنز، جامعه شاداب و با نشاط باشد را، انتظار بجایی نمی داند و حل مشکلات اساسی مردم را، تنها داروی امید آفرین و نشاط بخش به جامعه بیان می کند.

در عین حال، آیت الله امیدوار کردن مردم را تنها با عمل امکان پذیر می داند و در واقع همانطور که می دانیم چه بسا اگر قرار بود حرف درمانی راهگشا باشد که دولت های پیشین تا می توانستند این شیوه را پیشه کردند و نتیجه وضع نامناسب اقتصادی امروز از همین حرف های بی عمل و بدون بازخواستِ پیشینیان است.

البته ایشان باتوجه به اهداف بنیادین رسانه ملی، از رییس این مجموعه بصورت مشخص خواستند که صداوسیما، توجه بیشتری به بازتاب مشکلات و دغدغه های معیشتی و اقتصادی مردم بدهند و این خواسته ایشان، در واقع همان تقویت مطالبه گری اجتماع و عمل به وظایف مردمسالارانه توسط رسانه ملی می باشد که گویا تا به حال معطل مانده است.

ابوالفضل بابادی شوراب

روزنامه خوزی ها
یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
سال دوم شماره ۲۵۲