سازمان معلمان ایران با انتشار اطلاعیه ای از تجمع اعتراضی روزیکشنبه 1400/11/24حمایت کرد و از مسولان خواست تا به وضعیت بازنشستگان رسیدگی کنند

جامعه ایران دارای حدود یک میلیون بازنشسته فرهنگی است که با احتساب خانواده آنان بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این افراد که نشاط، عمر و جوانی خود را صرف آموزش فرزندان این آب و خاک کرده‌اند، اکنون از یک سو با حقوق و دستمزد ناعادلانه و نامناسب و از سوی دیگر با هزینه‌های گزاف درمان و مراقبت‌های پزشکی مواجه می‌باشند و ناچارند برای ترمیم مخارج زندگی‌شان در این سنین به مشاغل دوم و سنگین شبانه‌روزی بپردازند.

وضعیت موجود اقتصادی، اجتماعی و تورم سرسام‌آور را حکمرانان رقم زده‌اند، اما بار سنگین و عوارضش بر دوش اقشار بازنشسته تحمیل شده است. حکمرانان عادل و خوب هرگز چشم بر این تبعیض‌های آشکار، ناروا، برجسته و روشن نمی‌بندند.

نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با تورم، بیمه سلامت کامل و رایگان، استفاده از تجارب گرانقدر فرهنگیان بازنشسته از مطالبات این قشر بزرگ و موثر جامعه می‌باشد.

سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان بدانند که بی‌اعتمادی، تورم، عدم امنیت اقتصادی و انواع آسیب‌ها حاصل عملکرد غیر علمی و ناکارآمد است. همه امور راه حل علمی دارند. توصیه می‌کنیم تا دیر نشده به سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی و بین المللی پایان دهند و امور را به دست کارشناسان علمی و با‌تجربه بسپارند.

سازمان معلمان ایران به همراه تشکل های دیگر در جهت تحقق اهداف عدالت‌خواهانه و احقاق حقوق بازنشستگان عزیز، ضمن حمایت از تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تجمع راحقی قانونی می داند و از همه اعضای خود می خواهد ضمن حضور تا نهادینه شدن تمکین به قانون و اجرای عدالت، با بازنشستگان همراهی نمایند.

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فردا