بهتر است کمی تفکر کنیم به آنچه که در گذشته علیه زنان انجام میدادیم آیا وقتش نرسیده برای اصلاح رفتارمان؟
  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اینستاگرام مدیر مسئول