۱۴۰۱/۲/۱۵✅ نامه سرگشاده سه تشکل رسمی و سراسری فرهنگیان به روسای محترم قوای سه گانه در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معلمان مطالبه گر و ارائه راهکار 🔴 مابراین باوریم، به جای معلمان شریف و مظلوم ، مسئولانی که باید پاسخگو باشند و نیستند ، باید احضار ، بازداشت ، محاکمه و زندانی شوند. متن […]

۱۴۰۱/۲/۱۵
✅ نامه سرگشاده سه تشکل رسمی و سراسری فرهنگیان به روسای محترم قوای سه گانه در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معلمان مطالبه گر و ارائه راهکار

🔴 مابراین باوریم، به جای معلمان شریف و مظلوم ، مسئولانی که باید پاسخگو باشند و نیستند ، باید احضار ، بازداشت ، محاکمه و زندانی شوند.

متن کامل نامه 👇

به نام خدا
روسای محترم جمهوری ،مجلس
شورای اسلامی و
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
✅ این نامه سرگشاده را از سر دردمندی و احساس مسئولیت توام با نگرانی نسبت به آینده کشور ، نظام وآرمانهای انقلاب اسلامی ، خطاب به روسای محترم سه قوه وآگاهی بخشی به ملت فهیم ایران ، در خصوص شرایط سخت و نگران کننده ای که کل کشور، معلمان و آموزش وپرورش با آن مواجه است می نویسیم.
✅ روسای محترم قوای سه گانه ، نقش وجایگاه آموزش وپرورش در کشورهای توسعه یافته، دراندیشه بلند بنیانگذار و سایربزرگان نظام و قانون اساسی به روشنی تصریح شده است. یکی از اصول مسلم و فلسفه استقرار این نظام برپایی عدالت ومبارزه باتبعیض و فقر بوده،همچنین مشارکت مردم و به ویژه معلمان درتعیین سرنوشت ازاصول مصرح ومسلم قانون اساسی است،
✅ انچه مسلم است اکثریت قریب به اتفاق معلمان کشور نسبت به تبعیض و بی توجهی به حقوق ونقش خود در تعیین سرنوشت به شدت معترض هستند.
✅ تلاشهای همه جانبه آنان برای حل مسائل به شیوه های گوناگون تا کنون به جایی نرسیده است، به درخواست آنان برای تشکیل تجمع اعتراضی مسالمت آمیزواستماع خواسته آنان توسط مسئولان توجهی نمی شود،
✅ مطالبات آنان ازجمله فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت کاملا نادیده گرفته می شود و هیچ فرصتی هم برای بیان نظرات منطقی و مستدل آنان در صدا و سیما داده نمی شود.
✅ معلمان به ناچار در محل ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و دستگاههای مربوطه اجتماع کرده، تاشاید صدای اعتراض آنان شنیده شود و بتوانند از مسئولین امر پاسخ مثبتی دریافت کنند. مع الاسف با توهین ، ضرب و شتم ،احضار، جلب،بازداشت و زندان روبرو می شوند،این نحوه برخورد با کدام معیار و ضابطه اخلاقی، قانونی وانسانی مطابقت دارد؟
✅ مابراین باوریم، به جای معلمان شریف و مظلوم ، مسئولانی که مسئولیت مستقیم در خصوص خواسته های بر حق فرهنگیان دارند به جای پاسخگویی حتی نمی خواهند حرفهای آنان را بشنوند و شأن معلمی همکاران ما را رعایت نمی کنند ، بایداحضار ،بازخواست ،محاکمه،
مجازت ، زندان و برکنار شوند.
✅ معلمانی که دردفاع از آرمانهای انقلاب ، قانون اساسی ، حقوق مردم ومبارزه باتبعیض معترض هستند،نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرند، بلکه باید حرفهای منطقی آنان را شنید و به آن عمل کرد .

✅✅ ما اعضای سه تشکل رسمی ، قانونی ، ملی و سراسری از شما مسئولان سه قوه می خواهیم ، درهفته ای که به نام هفته بزرگداشت مقام معلم مزین است، دستور فرمایید تا معلمانی را که صرفا به جهت دفاع از حقوق قانونی خود، همکاران و آحاد مردم ، احضار ، جلب ، بازداشت موقت یا زندانی شده اند، را آزاد و پرونده سازی ، جلب و احضار سایر معلمان در سراسر کشور را متوقف وحق برپایی تجمع واعتراض مسالمت آمیزو‌ خشونت پرهیز آنان را برسمیت شناخته شود.
آقایان روسای محترم قوای سه گانه
حل مسائل معلمان که اهم آنها به شرح زیراست، در گرو اراده نظام و شماست:
۱_اجرای بدون تبعیض تمام مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری همانند سایر کارکنان برای جامعه معلمان
۲_تهیه وتصویب آیین نامه قانون رتبه بندی معلمان بامشارکت نمایندگان معلمان
۳_تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به نحوی که دریافتی آنان حداکثربیش ازده درصدباشاغلین مشابه اختلاف نداشته باشد.
۴_ تصویب قانون سازمان نظام معلمی ( همانند سازمان نظام پزشکی ، مهندسی و پرستاری ) وتاسیس آن (به جهت تامین مشارکت معلمان ازاقدامات اساسی است،که می تواند موجب افزایش مشارکت آنان درتعیین سرنوشت، افزایش سرمایه اجتماعی واعتماد عمومی و پیشبرد اهداف آموزش وپرورش شود.)
۵_ تسریع در جلوگیری از جنگ قدرت پیش آمده در صندق ذخیره فرهنگیان با اجرای دقیق اساسنامه مصوب سال ۱۴۰۰ آن صندوق با به رسمیت شناختن ماهیت مالکیت خصوصی آن و تهیه ، تصویب و تسریع در اجرای آیین نامه نحوه انتخاب شش نفر نمایندگان سهامداران برای عضویت در هیات امنای صندوق با هدف مشارکت دادن فرهنگیان در مدیریت صندوق
✅ درجهت اجرای مواردفوق،که مبتنی بر دو اصل عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و همچنین تامین مشارکت معلمان در تعیین سرنوشت حرفه ای وشغلی است،پیشنهاد می شود کارگروهی مرکب از نمایندگان معلمان و قوای سه گانه کشور تشکیل، تانسبت به عملیاتی کردن این پیشنهادها اقدام نمایند.

انجمن اسلامی معلمان ایران
سازمان معلمان ایران
مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻
@sokhanemoallem
iranto.ir

  • منبع خبر : سایت سازمان معلمان ایران