مناظره پر تنش ترامپ با بایدن پیرامون مباحث داخلی آمریکا که تاثیر بسزایی در سیاست خارجی آن کشور و نیز تحولات دیگر کشورها هم دارد

در مناظره یک ساعت و نیمه ای بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات امریکا گذشت که شاید وقیح ترین شکل برخورد را از یک سیاستمدار میشد از ترامپ دید صحنه ای که مدل پیشرفته رفتارهای پرخاشگرانه یک دیکتاتور دروغگو بود رفتاری که مدیر یک روستا در کشوری افریقایی هم به این صراحت انجام نمیدهد جلوی انظار مردم آمریکا و جهان پریزیدنت پوپولیست آمریکایی نمایشی از بی نزاکتی و بی منطقی محض را عیان ساخت و تمام عیاربرخلاف اخلاق و علم و عقل تاخت اولین پوپولیست راستگرای افراطی قرن بیست و یک ،بی شک تنها ترامپ است که به چنین قدرتی دست یافته و اندیشه ها و سخنان وعملکردش نه تداعی که تکرار دقیق هیتلر و موسیلینی است .تاکید وی بر نپذیرفتن قواعد دموکراسی و صندوق رای،توهم توطئه نسبت به همه حتی پست چی ها ،اهانت های زشت به رقیب،دویدن در کلام وی،عدم رعایت وقت ،ورود رکیک به حریم خانواده و فرزندان رقیب که بسیار سخیف است ،نشان دهنده عدم اعتقاد و التزام وی به دموکراسی و حقوق بشر است در باب عدالت و توسعه و جهان و صلح نیز مواضع روشنی دارد هرکجا بایدن در مناظره از بیمه و بهداشت و تامین اجتماعی و سلامت و کرونا گفت اورا به چپ گرایی متهم کرد و دقیقا اورا نه حتی چپ به مانند سندرز که رهبر حزب کمونیست دید

معرفی نمود و با فرافکنی

دیدگاهای عدالت و رفاه را با کلام پرخاشگرانه و ورچسب زنانه به مارکسیسم پاسخ داد ،از نژاد پرستان حمایت کرد و در صف سرمایه داران کاپیتالیست ایستاد و در صدر صف سرمایه داران با همان تلاشی که یارانه هاو خصوصا بیمه اوباما را از مردم میگرفت مالیات سرمایه داران و خود را معاف میکرد و چنان از سوختهای فسیلی در برابرانرژی های پاک حمایت و رسیدگی به محیط زیست را فانتزی میدید که انگار که در جهان متفاوتی است .توافق داشت با رقیب دست ندهد که کرونا نگیرد اما بدون فاصله گذاری اجتماعی کار صنعت را برای منافع دوستان کاپیتالیستش میخواست مفهوم امنیت و پلیس را چنان فربه میکرد که از دل آن هرنوع اعتراض مدنی اغتشاشگرایی عده ای آنارشیزم چپ افراطی رادیکال بود که همراه بایدن بودندوبا منشا ای انارشیستی از جریانات کمونیست منشعب با سندرز ائتلاف و به بایدن متصل گردیده بودند شده بودند و دقیقا تعریف حزب دموکرات راهم گم کرده بود علاوه بر تعریف لیبرالیسم،لیبرال دموکراسی یا دولت رفاه ،سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم ،یا تعاریف دیگر چون عدالت و مردم سالاری و حقوق بشر همه این توهمات او ناشی از این بود به نفع طبقه مرفه سرمایه دار و صهیونیست سنت دموکراسی را تعطیل و سنت لیبرالیسم را فراموش و ازمحافظه کاری قرائتی بنیاد گرایانه تر از کاپیتالیسم در حد فاشیسم و نازیسم داشت او چند مشکل اساسی داشت منهای پرخاشگری به طرف مقابل که بسیار با کلمات رکیک بود و تهمت و دروغ و عدم رعایت نوبت اینکه اولا انتخابات را برای خودش میخواست و پیشاپیش میگفت نتیجه منم و خیلی همه یا هیچ و سیاه و سفید و دوقطبی بود ثانیا اینکه بجای مردم فقط چهارگروه را مخاطب خود میدانست سرمایه داران ،نژادپرستان ،تعدادی از نیروهای پلیس و بخشی از دستگاه قضایی و اماده بود با حداقل مشارکت هم با سرکوب پلیسی و رای قضایی برنده اعلام شود او هرنتیجه ای را برد خود میدانست و میخواست یا مردم رااز مشارکت بازداشته یا مشارکت را با توهم مخدوش اعلام کند در مقابل بایدن تلاش میکرد اول بانزاکت به وی پاسخ دهد و مستدلا این امور را رفع و رجوع کند اما به تدریج هم بایدن و هم مجری از رفتارهای تتند و خشونت های کلامی و بی نزاکتی و پرشهای سخنان ترامپ به جد خسته شدند او دقیقا بجای شطرنج بوکس بازی میکرد و این صحنه نشانگر این بود که برای شنیدن و پاسخ گفتن نیامده بود بلکه فقط هدفش استهزا و تخریب بود به هرحال جامعه امریکایی با این مناظره به خوبی دریافتند او هیچ ارزشی به محیط زیست،بیمه و تامین اجتماعی و فاصله گذاری و حل کرونا،صنایع سبز و خیلی امور دیگر از جمله حقوق رنگین پوستان و اقلیتها و طبقات پایین نداده و تنها پاسخش به رای نیاوردن ماندن در قدرت و تنهاپاسخش به مخالفت شمردن دوستان خود درپلیس است و بشدت بدنبال انتصابات دردیوان عالی است تا بعد از انتخابات از طریق دیوانارای پستی که بلع بر ۹۰ میلیون خواهد شد رو به بهانه مخدوش بودن باطل و خود را تحمیل کند چون مطمین است بازی را به بایدن باخته و تنها راه بهم زدن صفحه شطرنج و زدن مشتی زیر ان است و این یعنی خروج بر دموکراسی نه خروج از دموکراسی کما اینکه به رقیب حرمت قائل نبود ومباحث خصوصی پسرش را هم جار زد و از فحاشی و تهمت و دروغ و عدم پاسخگویی مضایقه نکرد و حتی در امور اموزشی نیز مخالف فرهنگ سازی ضد تبعیض و خشونت بود تا مطمئن شود جامعه انسانهایی چون او تولید میکند نه چون رقیب