در نقاط مرزی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری خصوصا در جزایر و بنادر و نقاط صفر مرزی می‌تواند به گسترش اقتصاد ملی و محلی و اشتغال زایی و درآمد زایی بازرگانی و توریستی برای مردم منجر شود.

هداپرس، غلامرضاجعفری– همانگونه که همه می‌دانیم ایران عزیز ما دارای نظام متمرکز سیاسی، اداری و طبعا اقتصادی بصورت کاملا غیر منعطف و مرکز گراست که باعث شده بدلیل وسعت زیاد کشور و جنگ تحمیلی و تحریم های بی رحمانه و صدالبته تقریبا دو و نیم رابر شدن جمعیت در ۴۰ سال اخیر در تخصیص بودجه و امکانات به مناطق محروم و حاشیه ای که بعضا مرزی هستند معضلاتی حادث شود.

فلذا با توجه به بحران آب و برق اخیر و بحران‌های کولبران کردستان و سوخت برآن بلوچستان و اقسام اینها اولا تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و احیا وزارت جهاد سازندگی و نیز ارتقا دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به سازمان مناطق محروم در سطح معاونت رئیس جمهور و نیز انتصاب استانداران ويژه با سمت معاونت رييس جمهور و عضو کابینه برای استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان و آذربایجان غربی، لرستان، ایلام و هرمزگان را طلب می‌کند.

در بیشتر این مناطق و خصوصا در نقاط مرزی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری خصوصا در جزایر و بنادر و نقاط صفر مرزی می‌تواند به گسترش اقتصاد ملی و محلی و اشتغال زایی و درآمد زایی بازرگانی و توریستی برای مردم منجر شود.

فلذا تمهید ویژه در این رابطه و ایجاد این مناصب و سپس شورای عالی مناطق محروم با حضور مقامات ذیل ریاست جمهور، معاونت اول، وزیر جهاد سازندگی(پس از تفکیک) معاونت مناطق محروم پس از تاسیس، معاونان رييس جمهور و استانداران ویژه و نیز ریاست سازمان مناطق ويژه اقتصادی و آزاد تجاری و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل و متصدی سیاستگذاری و برنامه ریزی و رصد توسعه این مناطق بصورت چشم اندازهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شود تا با کاهش تمرکز اداری و در نتیجه تمرکز اقتصادی به محرومیت زدایی،اشتغال، رفع فقر و تبعیض و فساد و آسیب‌های اجتماعی این مناطق همت گمارده شود.

این راهکار اثر بخشی خود رادر بازه ای کمتر از دوسال به وضوح آشکار خواهد کرد البته از سوی دیگر مشکلات ای این تمرکز اداری در تهران برای پایتخت هم ایجاد نموده که ترافیک و آلودگی صوتی و آلودگی هوا و مشکلات حمل و نقل تهران که در کرونا نیز بحرانی جدی شده و در زلزله احتمالی نیز خطرساز خواهد بود که با تمرکز زدایی به شهرهایی چون مشهد، قم سازمان‌های فرهنگی و بخشی از سازمان‌های اقتصادی صنعتی به کرج، تبریز، اصفهان و کرمان، یزد، مشکلات این این تمرکز جمعیت در تهران نیز حل شده و در ضمن اقتصاد این استان‌ها نیز فعال تر شود امید که این نظر مقبول دست اندرکاران قرار گرفته و مباحث را مرتفع سازد.

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : هدا پرس