نماینده مجلس تبریز، آذرشهر و اسکو دوره یازدهم، با حکمی شفیعی را مشاور دفتر ارتباطات مردمی خود انتخاب کرد.

دکترمسعود پزشکیان با حکم عزیز شفیعی را مشاور دفتر ارتباطات مردمی خود منصوب کرد. در متن حکم انتصاب شفیعی آمده است:

بنا به پیشنهاد مدیر محترم دفتر ارتباطات مردمی اینجانب و باتوجه به تجربه وعلاقه ارزنده شما به موجب این حکم به عنوان مشاور دفتر ارتباطات مردمی منصوب می شوید. انتظار دارد با برنامه ریزی مناسب در اهداف عالیه دفتر ارتباطات مردمی موفق و کوشا باشید.موفقیت جنابعالی را از ایزد منان مسئلت دارم

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فردا