یادداشت معین وکیلی؛ در باب کارزار مجازی سایت کارزار

معین وکیلی /ایرانیان فردا

هر چند به این سبک از کارزار ها امیدوار نیستم ! اما عرب مثلی دارد “ان الغریق یتشبث بکل حشیش” کسی که در حال غرق شدن است به هر گیاه خشکی دست می اندازد ! کارزاری که تشکیل شد بیشترین امضا کنندگان یک پتیشن اینترنتی در تاریخ ایران را دارد این کارزار که هم اکنون نزدیک یک میلیون امضا دارد تا بحال توانسته لرزه درستی را به اندام طراحان طرح ضد مردمی صیانت بزند ! طوری که مجلس دوباره برای خروج این طرح از اصل ۸۵ رای گیری گذاشت و باز هم قالیباف از مسئولیت شانه خالی کرد و نیکزاد و دوستان جلسات را اداره کردند ! این طرح که در رای گیری غیر علنی و استمزاجی رای کافی برای خروج از اصل ۸۵ را داشت در رای گیری علنی با تغییر ۱۴ رای دوباره در همان اصل ۸۵ باقی ماند .

اما چرا باید دوباره کارزار بزرگ شود ؟ اگر این کارزار نتیجه بگیرد یک جان تازه به کنشگری مدنی در جمهوری اسلامی خواهد داد. مردم توانستند با قدرت خودشان سیاست مداران را مطیع و رام کنند و چه خوب است بدانیم که جامعه باید سوار اسب مجلس باشد تا بتواند افسارش را کنترل کند . نه آنکه مجلس مثل رعیت با مردم برخورد کند !

پس برای کنترل مجلس اقلیت کارزار را امضا کنید !

https://www.karzar.net/internet