قطعی شدن حضور هاشمی طبا ،غرضی،میرسلیم،محسن رضایی،قالیباف،لاریجانی،کواکبیان،دهقان وخرازی در انتخابات

شنیده های موثق حاکی از قطعی شدن حضور هاشمی طبا ،غرضی، میرسلیم،محسن رضایی،قالیباف،لاریجانی،کواکبیان،دهقان وخرازی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ میباشد