قاچاق کالا با کاهش ارزش پول ملی بالانس می شود جواد رحیم پور توجیه قاچاق کالا برای حذف ارز 4200 تومانی نزد افکار عمومی به درستی پذیرفته نشد و سیاست حذف ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومان توام با سردرگمی سیاستی ،شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد.به طور کلی استناد به قاچاق کالا، مقدمه […]

قاچاق کالا با کاهش ارزش پول ملی بالانس می شود

جواد رحیم پور

توجیه قاچاق کالا برای حذف ارز 4200 تومانی نزد افکار عمومی به درستی پذیرفته نشد و سیاست حذف ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومان توام با سردرگمی سیاستی ،شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد.
به طور کلی استناد به قاچاق کالا، مقدمه شوک درمانی اقتصادی در ایران شده است ودر ماجرای بنزین هم مورد استناد قرار گرفت.
قاچاق کالا در اقتصاد تحت تحریم وتوسعه نیافته ایران علل متعددی دارد که منظور این یادداشت نیست.
اما ریشه ارزی قاچاق کالا به طور خلاصه به سیاست مداوم کاهش ارزش پول ملی به علل مختلف برمی گردد.
مادامی که از سیاست کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات وحصول ارز استفاده می شود، جریان کالا به خارج از کشور افزایش می یابد.
دولت از اعمال این سیاست انتظار دارد صادرات رسمی افزایش یابد.
اما به دلیل سیاست های صادراتی درکنار فشار های تحریمی، صادرات غیر رسمی«قاچاق» کالا نیز به پیروی از سیاست کاهش ارزش پول ملی افزایش می یابد.
بنابراین شدت یافتن خروج غیر رسمی کالا از کشور، پیامد سیاست ارزی رسمی است.
اگر دولتی خواهان کاهش خروج غیررسمی کالا از کشور است علاوه بر بهبود سیاست های صادراتی، بستر مبادلات بین المللی را تسهیل کند تا سمت خروج غیر رسمی کالا از بازارهای کوچک منطقه ای به بازارهای بزرگ جهانی تغییر پیدا کند.
همچنین با تقویت ارزش پول ملی، تلاش برای افزایش کیفیت کالای تولید داخل ورقابت صادراتی افزایش یابد.
تا سیاست کاهش ارزش پول ملی در جریان است اولا خام فروشی ودوما بالانس ریشه ارزی قاچاق کالا با کاهش ارزش پول ملی خروج غیر رسمی کالا از کشور برقرار می شود که از ضریب خروج کالایی بالایی هم برخوردار است.
با این وجودخروج غیررسمی کالا همانند افزایش صادرات رسمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی دلیلی بر توجیه کوچک کردن سفره مردم نیست.
مسئولیت گسترش خروج غیررسمی کالا از کشور بر عهده سیاست های ارزی دولت است و قاچاق کالا با کاهش ارزش پول ملی بالانس می شود.
طبیعی است با بگیر وببند ،خروج غیر رسمی کالا متوقف نمی شود زیراشکاف قیمتی داخل وخارج،جریان مکش بیرونی کالا ایجاد می کند که بسیار سودآور است.

🆔@hamidasefichannel2

📌صفحه اینستاگرام
🆔https://instagram.com/hamid._asefi

  • نویسنده : جواد رحیم پور
  • منبع خبر : فضای مجازی کانال تلگرام حمید آصفی