ایرانیان فردا-گروه سیاسی: در پی سقوط دختر ۴ ساله به چاه در فضای سبز شهرداری منطقه ۱۵ تهران بادستور حسین پور بازپرس ویژه قتل تهران، شهردار منطقه ١۵ بازداشت شد.

به گزارش ایرانیان فردا، در پی حادثه سقوط دختر ۴ ساله به چاه واقع در فضای سبز شهرداری منطقه ۱۵، رسیدگی به پرونده در دستور کار میثم حسین پور بازپرس ویژه قتل تهران قرار گرفت.در بررسی ها مشخص شد دختر بچه ۴ ساله به مدت ۲۰ دقیقه در چاه ۴۶ متری بوده که منجر به مرگ او شد.

بنا بر تحقیقات به عمل آمده، ۳ روز قبل از حادثه، شهردار از فضای سبز بازدید کرده و چاه مذکور را دیده بود.با دستور بازپرس پرونده، شهردار منطقه ۱۵، شهردار ناحیه ۵ این منطقه و پیمانکار فضای سبز شهرداری بازداشت شدند .

شهردار منطقه قصد داشت با تودیع وثیقه آزاد شود اما به دلیل اینکه سند ارائه شده مربوط به زمین های شهرداری بود، بازپرس آن را نپذیرفت. تحقیقات این پرونده در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : اعتماد آنلاین