رسانه های اجتماعی به خصوص شبکه های اجتماعی بستری را به وجود آورده اند تا افراد بتوانندآزادانه حرف های خودشان را بزنند. توئیتر با وجود اینکه در کشور فیلتر شده اما افراد فیلترینگ را دور می‌زنند تا حرف خود را بگویند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا،طاهره نقی ئی با انتقاد ازدر خواست سفیر روسیه مبنی بر به کارگیری«عملیات ویژه نظامی» به جای تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در رسانه های داخلی کشور توئیتر خود نوشته است:

داوود حشمتی، روزنامه نگار ،نیز به تریبون ندادن دولت سیزدهم به جناح مخالف در توئیتر خود اشاره کرده است:

محمد مهاجری، نویسنده، با کنایه به اینکه دو سوم وزرای دولت سیزدهم متعلق به جبهه پایداری و دولت احمدی هستند یا از دانشگاه امام صادق(ع) فارغ التحصیل شده اند نوشت:

یاشار سلطانی ، روزنامه نگار، از دستگاه قضا به دلیل اینکه 33هکتار از اراضی تصرف شده حریم رودخانه لواسانات را تخریب کرده است اما به ویلای داماد شمخانی دست نزده است، در توئیتر خود انتقادکرد:

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فرداhttps://iranianfarda.ir/