شاید دیده یا شنیده باشید که بعضی از روزه داران ایام قدر را تسلیت میگویند

شب قدر شبی است که در آن قرآن نازل شده و این یعنی بزرگترین جشن مسلمانان، روزی که خداوند برای ما کتابش را فرستاد پس چرا در این روز از تلویزیون بگیر تا تو کوچه و خیابان هر که را نگاه میکنیم پارچه سیاه آویزان میکنند و کار از اینهم فراتر رفته در شبهای قدر فرارسیدن این روز را گاهی اوقات تسلیت میگویند فراموش نکنیم که اگر دو شب ۱۹ و ۲۱ که ضربت خوردن و شهادت حضرت علی (ع) است که در تاریخ اتفاقا کمتر احتمال روز قدر را دارند اگر عزاداری بخاطر امام علی انجام میشود شب قدر ۲۳ شبی است که قرآن نازل شده امید که این شب به جایگاه خود برسد

مرجان شرف