شنیده های موثق حاکی است دکتر سید رضا فاطمی امین متولد شاهرود و ساکن مشهد که در کارنامه خود سابقه جانشینی آستان قدس رضوی را دارد معاون اول رييس جمهور می‌شود.وی در کارنامه خود مدیریت مجموعه ثقلین و مشاورت رييس‌جمهور را نیز دارد

شنیده های موثق حاکی است دکتر سید رضا فاطمی امین متولد شاهرود و ساکن مشهد که در کارنامه خود سابقه جانشینی آستان قدس رضوی را دارد معاون اول رييس جمهور می‌شود.وی در کارنامه خود مدیریت مجموعه ثقلین و مشاورت رييس‌جمهور را نیز دارد. شایان ذکر است به جزقايم مقامی آستان قدس ایشان سابقه معاونت وزات صنعت و معدن و تجارت را نیز در پیشینه خود دارد او مدیری جوان و خوش‌فکر و اقتصاددانی است که پیشتر برای وزارتهای نفت و صنعت و معدن و تجارت هم مطرح شده است.

  • نویسنده : اختصاصی ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا