این امر مسلم و بدیهی است که جوانگرایی و تججربه باید بصورت متعادل در امور مدیریتی بکار گرفته شود تا هرجا قاطعیت و شفافیت و صراحت و خلاقیت بیشتری میخواد نیروهای تازه نفس تر و هرجا مصلحت اندیشی و تجربه گرایی و نظارت و دید کلان و مشاوره استراتژیک و مدیریت بحران مطرح است تجربه […]

این امر مسلم و بدیهی است که جوانگرایی و تججربه باید بصورت متعادل در امور مدیریتی بکار گرفته شود تا هرجا قاطعیت و شفافیت و صراحت و خلاقیت بیشتری میخواد نیروهای تازه نفس تر و هرجا مصلحت اندیشی و تجربه گرایی و نظارت و دید کلان و مشاوره استراتژیک و مدیریت بحران مطرح است تجربه و شیوخیت رنگ بیشتر بگیرد شاید همه بیندیشیم بیشترین سابقه شهردار بودن یک فرد در یک شهر به طورمتوالی در ایران نیست نگارنده عرض می‌کند که بدلیل عدم چرخش نخبگانی اتفاقا در ایران است بعد شایدفرض کنید در عصر قاجار یا پهلوی بوده عرض میکنم در دوره معاصر است لطفا اشتباه نکنید 9 سال تصدی آقای کرباسچی در تهران و 12 سال تصدی آقای قالیباف در همان شهر مد نظر نیست رکورد دار گینس ما نامش محمد شهردار است از بس شهردار بوده از سال 1370 مستمرا ایشان شهردار بوده در یک نقطه و حتی پیشینه معاونت شهرداری یا هیچ پستدیگری ندارد آخرین سابقه علمی و کاری و اجرایی ایشان قبل از شهرداری مدیریت مغازه جوشکاری خودش بوده و اکنون که تحصیلاتش رابه کارشناسی رسانده است آنهم به مدد تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری خودش بدون حضور در کلاس و با دریافت جزوه امتحان سر جلسه امتحان زیر دست و پشتیبانی غیبی و عیان ريیس دانشگاهای منصوب خود کارشناسی حقوق گرفته آقای ما که محمد شهردار باشد از سال 70 تا کنون شهردار بوده 30 سال و پروپوگاندای وی می‌گویند پس از فوت یا استعفای وی یا باید پسرش شهردار شد یا منطقه روستا ایشان ابراز تمایل کرده اند به پاس سی سال شهرداری اگر ممکن شود بی آزمون که متعلق به قضات و هیات علمی های دکترای حقوق ونه ایشان است پروانه وکالت هم با مدرک خودساخته شان بگیرند یعنی هیچ جوان لایق تحصیل کرده مجرب و خلاقی در آنجا نیست که تعهد و کارآمدی اش بیشتر از محمد آقا باشد مردن خلاقیت و احتمال فساد به کنار در 30 سال می‌گوییم ایشان سالم بوده و خلاق خوب 30 اقدام 30 ساله ایشان چیست بنده اگر سی سال شهردار جایی بودم آنرا اگر مرکز بخش بود مرکز شهرستان میکردم فرمانداری ویژه یا منطقه ویژه اقتصادی اش می‌نمود و اگر ظرفیت داشت و قبلا فرمانداری بود کاندیدای مرکز استان شدن مینمودند با ایجاد صنعت و کشاورزی معدن و دانشگاه و نه فقط ایجاد یک مرکز علمی کابردی که خروجی اش خودش میباشد انقلاب ما در گام دوم و در دهه پنجم خود آنقدر جوان و متخصص دارد که به محمد شهردار ها نیاز ندارد کسانی بدنیا آمده و زیسته و حتی مرده اند که فقط اورا شهردار دیده اند شهرداری که دیگر سلطنت شده 5 رئیس‌جمهور و نه دولت عوض شده وایشان شهردار ست قطعا کارمند نیست و دلیل انتخابش دیکته دوستانش به گمارندگان است چون اگر کارآمد بود بعد از سی سال کاری می‌کرد که شهرداری تثبیت باشد و نگویند او برود شهرداری می‌رود آنگار شهرداری را از خانه پدر و ارث آورده باشد آدرس محمد شهردار استان سمنان است کسی که رکود دیگری دارد رکورد بیشترین سمت در یک جا درقوه مجریه بله هیچکسجز او در یک سمت مستمرا در قوه مجریه نبوده است وبنظر شاید این رکورد در جهان نیز باشد البته درمدیران میانی و ملل دموکراتیک ایشان را تطبیق مینماییم. بیاییم همگی آدرس محمد شهردار هایمان را درهرکسوتی بدیم تاسازمانهای مربوطه دراین مورد وزارت کشور درباب جوانگرایی و حسابکشی به آن بپردازد این یک جنبش مدنی خواهد بود جنبش مطالبه گری حسابکشی جوانگرایی جنبشی برای جداکردن و تشخیص مجبرین کارآمد از افراد دارای سابقه زیاد اما ناکارآمد و غیر خلاق و تزریق جوانان مدیر و متخصص و مدیر به جای آنها.

  • نویسنده : غلامرضاجعفری
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا