رابطه دین و آزادیروح الله کلانتریمسئول سازمان معلمان گلستاناخیرا سردار کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به منتقدین رئیسی اعلام کردند« وقتی از قدرت های بزرگ در مقابل ایران اسلامی کاری ساخته نیست ، از شما دنباله های ریز و خود فروخته چه کاری ساخته است؟ اگه همه توان خود و حامیان بیرونی خود […]

رابطه دین و آزادی
روح الله کلانتری
مسئول سازمان معلمان گلستان
اخیرا سردار کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به منتقدین رئیسی اعلام کردند« وقتی از قدرت های بزرگ در مقابل ایران اسلامی کاری ساخته نیست ، از شما دنباله های ریز و خود فروخته چه کاری ساخته است؟ اگه همه توان خود و حامیان بیرونی خود راهم به کار گیرید هیچ غلطی نمیتوانید کنید و تا کنون نیز نتوانستید.» (ایسنا)
جناب سردار کوثری عزیز:
آزادی یکی ازمقوله های مهم هر جامعه ای است. کارشناسان علوم سیاسی معتقدند که آزادی مفهومی سلبی و به معنای فقدان مانع در برابر استفاده از حق است. هرجا این موانع نباشد آزادی هست و هر جا موانع باشد محدودیت برای آزادی بوجود می آید.آزادی به عنوان یک آرمان و یک اصل، همواره مورد توجه انسان بوده است. در اسلام، آزادیهای پایه، یعنی آزادی عقیده و اظهار رای، به ویژه در عرصه اجتماع و سیاست، حق حیات، مساوات و … برای انسان به رسمیت شناخته شده است.
برخی آزادی را مفهومی لیبرالیستی و در نتیجه، مخالف روح دینداری و خدا محوری می دانند. برخی نیز معتقدند که انسان فی نفسه فاقد حقوق است. حق و تکلیف برای انسان یکی است. آزادی یعنی انجام تکلیف شرعی. گروه اول به نفع دین آزادی را نفی کرده و گروه دوم خواهان تغییر اساسی دین به نفع آزادی است. آنچه از اسلام برداشت می شود این است که آزادی با جوهر افکار دینی بیگانه نیست و وجود حقوقی برای انسان، از آن جهت که انسان است، مورد تایید است. البته اسلام با بی بندو باری و هرج و مرج و ولنگاری مخالف است.
برای آزادی لوازمی وجود دارد.
۱-آزادی اقلیت: هرچند ملاک مشروعیت یک حکومت ، رای اکثریت است ، اما شاخص آزادی در یک جامعه، حفظ حقوق اقلیت است بنابر این یکی از لوازم مهم آزادی، تامین امنیت آزادی اقلیت و منتقدان و اپوزیسیون های قانونی در آن جامعه است.
۲-مشارکت احزاب و نهادهای صنفی: در هر جامعه ای که آزادی وجود داشته باشد لاجرم باید احزاب و نهادهای مدنی فعال و پویا باشند که بتوانند سیاستهای حکومت را مورد نقد و انتقاد قرار دهند.
۳- عدم محدودیت انتقاد: آزادی به معنای واقعی، زمانی در یک جامعه محقق می شود که امکان انتقاد از همه ارکان حکومت و سیاست گذاران وجود داشته باشد. مردم باید در جریان سیاست گذاری رهبران خود باشند و این امر با نظارت و نقد بر عملکرد آنها در یک فضای شفاف و آزاد میسر است. آزادی انتقاد به رهبران جامعه نه تنها موجب تضعیف نظام نیست،بلکه اصولا اقتدار و ثبات یک نظام در گرو چنین امری است. در یک نظام سیاسی اصل بر حاکمیت قانون است و همه در برابر قانون مساویند. اینکه آزادی امری است معطوف به حقوق انسان و حق دادنی است، نه اعطاکردنی. علاوه بر این، جامعه در بستر آزادی رشد کرده و کمال می یابد.دین اسلام نیز با این نوع از آزادی مخالفتی ندارد. بنابر این جناب کوثری عزیز باید این حقیقت را درک کنید که حق آزادی و حق حیات از بالاترین حقوق بشر است و اگر این دو اصل رعایت شود مشکلات جامعه بشری مرتفع خواهد شد.حاکمان و قدرتمندان باید همیشه از قدرت خود به نفع آزادی های مردم استفاده کنند ،نه برای حفظ قدرت خود. باید حاکمان را به هواداری از آزادی بیان و آزادی پس از بیان ترغیب کرد تا اثرات آن رادر دراز مدت شاهد باشیم. بهتر است به جای تهدید و ارعاب منتقدان به اصل آزادی انسان در برابر عملکرد حاکمان و رهبران جامعه ملتزم بوده و فضا را برای نقد عملکرد مسئولان از جمله دولت رئیسی فراهم نمایید.. انشاء ا…

  • نویسنده : روح الله کلانتری
  • منبع خبر : آفتاب گلستان