آلودگی هوا معضل این روزهای ما است تا چند سال پیش که فقط تهران آلوده بود همه تقصیر را گردن جمعیت زیاد آن می انداختند ولی چند سالی است که شهرهای دیگر نیز با این معضل روبرو شدند همه ی دانش آموزان هم میدانند که درخت باعث ایجاد هوای پاک است پس کاشت درخت خیلی […]

آلودگی هوا معضل این روزهای ما است تا چند سال پیش که فقط تهران آلوده بود همه تقصیر را گردن جمعیت زیاد آن می انداختند ولی چند سالی است که شهرهای دیگر نیز با این معضل روبرو شدند همه ی دانش آموزان هم میدانند که درخت باعث ایجاد هوای پاک است پس کاشت درخت خیلی سخت است ؟ سازمان فضای سبز اینهمه مدت چه کرده ؟ طرح کاشت درخت توسط شهروندان در ازای برنامه های تشویقی خیلی سخت نیست یا کارخانجات و شرکت های بزرگ میتوانند بجای مالیات درخت بکارند یکی صد متر یکی یک درخت و یکی هکتاری میتوانیم ایران را جنگل کنیم و پاک ترین هوا را داشته باشیم اگر برایمان مهم باشد

مرجان شرف