حق ثبت مهریه که به تازگی در اخبار می شنویم چقدر به افزایش آمار ازدواج کمک می کند ؟ چقدر مانعی است در راه محضر ازدواج ؟

پس از انقلاب کشور با اوج فرزند آوری خود روبرو شد با اینکه در نبرد با کشور عراق بودیم ولی تعداد تولد بسیار بیشتر از مرگ و میر در آن سال ها شد و جمعیت ایران به یکباره افزایش یافت به طوری که همه جا حتا پشت پفک شعار دو فرزند زندگی بهتر را میدیدیم چند سالی گذشت تا مردم به این شعائر پایبند شدند حالا شعار با یک گل بهار نمیشود را میشنویم و از آنطرف جوانان نیز دیگر میلی به ازدواج ندارند تا آنجا که آنقدر آمار طلاق از ازدواج پیشی گرفت که دیگر اعلام عمومی نمیشود از طرف دیگر هر از گاهی قانون هایی تصویب میشود که توان ازدواج را در جوانان از این که هست هم کمتر میکند قانون هایی مانند عدم برخورداری مجردین ۴۰ ساله از وام ازدواج ، و مخصوصا قانونی که جدیدا حرفش به میان آمده که اگر تصویب شود برای ثبت مهریه باید حق ثبت هم پرداخت شود کسانی که این نوع قوانین را طرح میکنند با خود میگویند با این طرح خانواده ها مهریه را سبک میگیریند ؟؟ و به خیال خود کمکی به پسران در حال ازدواج میکنند ؟؟؟ خیر فقط حق ثبت هم آقا داماد باید تقبل کند ای کاش نمایندگان ملت واقعا نمایندگان همین ملت باشند و ما را بشناسند

مرجان شرف