همچنین باتوجه به اینکه ایشان به زعم خود، در همه علوم، تبحر خاصی دارد و معلوم نیست این دانش بی انتهای خود را از کجای خود در می آورد، لطفاً در زمینه اینکه چگونگی خواستگاری رفتن، جواب مثبت گرفتن و بصیرت در انتخاب گزینه های شایسته ازدواج، برای ما جوانان نیز افاضاتی ارائه نمایند، تا خدای ناکرده با انتخاب های اشتباه، یک عمر زندگی مان به باد فنا نرود

به تازگی شخصی که خود را تحلیلگر تمام مسائل ایران و جهان می پندارد و با یک لیسانس حسابداری، فوق تخصصِ همه چیزی را کسب نموده، راجع به خوزستان عزیز ما، سخنان بزرگتر از دهانش بر زبان آورده.

کاش این بزرگوار تحلیلگرِ همه فن حریف، که در رابطه با محیط زیست و مسئله آب در خوزستان، حرف هایی زشت و کریه زده، مدارک دانشگاهی و تخصصی خود را در حوزه محیط زیست، آب و کشاورزی ارائه می نمود، تا برخی ایشان را به هیچی ندانی و همه چیزگویی متهم ننمایند.

اما به این بزرگوار خاطرنشان می نمایم هرگاه علاقمند بود که راجع به خوزستان افاضاتی نماید، بداند درباره جغرافیایی که دروازه تشیع کشور و مدفن شهدای ایران اسلامی در جنگ تحمیلی و سنگر دلاوری های مشترک مردمان این خطه و دیگر هموطنان بوده، می خواهد سخنرانی کند، قطعا با کمی تامل، حد و اندازه خود را می فهمد و خیلی درونیات بی ارزش خود درباره خوزستان را بر زبان نخواهد آورد.

همچنین باتوجه به اینکه ایشان به زعم خود، در همه علوم، تبحر خاصی دارد و معلوم نیست این دانش بی انتهای خود را از کجای خود در می آورد، لطفاً در رابطه با علم چگونگی خواستگاری رفتن، جواب مثبت گرفتن و بصیرت در انتخاب گزینه های شایسته ازدواج، برای ما جوانان نیز لطفا افاضاتی ارائه نمایند، تا خدای ناکرده با انتخاب های اشتباه، یک عمر زندگی مان به باد فنا نرود.

این را گفتم چون قاعدتا این چنین استاد گرانقدر و فوق تخصصِ همه چیزی ،باید قطعا در این زمینه نیز واجد تبحصر خاص باشد ، احتمالا اینگونه است ولی رو نمی کند.

ابوالفضل بابادی شوراب

  • نویسنده : ابوالفضل بابادی شوراب