جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستان در مورد مشکلات صد ها هزار پناه جویان افغان که در اثر تحولات اخیر به نسبت تهدید جان شان و مشکلات اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده اند. به مقامات جمهوری اسلامی ایران نامه زدند

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا، متن نامه‌ی جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستان به دولت‌مردان ایران به این شرح است:

خطاب به مقامات عالی‌قدر جمهوری اسلامی ایران!

در این شکی نیست که مقامات جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و با عزت ایران در طول حدود نیم قرن که افغانستان در بستر بحران جنگ‌های داخلی و مداخلات خارجی به سر میبرد پیوسته از ملیون‌ها مهاجرافغان به خوبی پذیرایی و میزبانی نموده‌اند.
اما با کمال تاسف شدت تنافض منافع قدرت‌های جهانی و عدم وفاق ملی و بین المللی باعث شده که افغانستان هنوز هم در بستر بحران به سر ببرد.

ما معتقدیم و باور داریم که هر کشوری در مناسبات ملی و بین المللی پیرو یک‌سری قواعد و اصول منحصر به شرایط کشور خود میباشد و ما به تمام قواعد ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب احترام میگذاریم.

مقامات محترم و عالیقدر میدانند، که اکثریت قاطع مهاجرین افغان‌ستان مقیم تمام کشور های‌جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران که میزبان ملیون‌ها مهاجر افغان بوده و است در اثر اجبار شرایط سخت زندگی از لحاظ سیاسی و اقتصادی، کشور خود را ترک و به خارج از کشور پناه آورده اند.

با در نظر داشت جغرافیای سیاسی جهان، مردم افغانستان در پهلوی وجه مشترک انسانی بیشترین وجه مشترک را از لحاظ تاریخ مشترک، همسایگی، هم نژادی، هم زبانی، هم دینی و غیره با ملت شریف ایران دارند.

حتی بخشی از مردم افغانستان که رقم بسیار بلند مهاجرین را تشکیل میدهند پیوسته تاپه ای پیوند های زبانی، مذهبی و نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران را خورده و مورد تحقیر و اذیت و حتی حق تلفی قرار گرفته اند، که هم اکنون در سرزمین اجدادی ما تبعیض علنی و آشکار علیه جمعیت بزرگ فارسی زبان و اهل تشیع ادامه دارد.

طوریکه ملاحظه میشود با وجود تحمل و برد باری مقامات محترم و مردم شریف و با عزت جمهوری اسلامی ایران مشکلات زیادی سد راه زندگی مهاجرین شامل اقامت، تحصیل فرزندان و غیره وجود دارد.

بنا تقاضا میگردد تا با در نظر داشت وجوهات مشترک فوق و حس بشردوستانه، که جمهوری اسلامی ایران برتری خود را در طول حدود نیم قرن در زمینه ثابت کرده اند، در مورد جستجوی راه حل اصولی برای مهاجرین افغان تلاش صورت گیرد، تا برای مدتی از بی سرنوشتی و نگرانی شدید نجات پیدا کنیم.

البته هر چند درست نیست و این مربوط به روش کشور همسایه‌ای ما پاکستان است، احترامانه خواهش میشود تا الگوی برخورد تبعیض آمیز مرز بانان پاکستان با مهاجرین پشتو زبان، فارسی زبان و اهل تشیع افغانستان و برخورد کشور های اروپایی با مهاجرین اوکراینی هم نژاد و هم دین شان مدنظر گرفته شود.

ما ضمن سپاسگزاری از مقامات جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران، به نسبت اینکه شرایط کنونی از جانب قدرت‌های جهانی از حدود نیم قرن پیش بر ما تحمیل شده و این هرگز خواسته ای ما نبوده، از ملت و دولت برادر خود جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تقاضا داریم تا ما را که جزو پیکر شان هستیم اندکی بیشتر تحمل نموده مورد معاونت و شفقت خویش قرار دهند.

امید واریم به اثر تلاش مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی و مخصوصا کشور های همسایه و خاصتا جمهوری اسلامی ایران که پیوسته نسبت به افغانستان نیت خیر داشته اند، به زودی راه حل سیاسی و صلح آمیز بحران افغانستان به میان آید و اثرات منفی بحران افغانستان بر همسایگان و جامعه جهانی از جمله بحران مهاجرین خاتمه یابد.
و من الله التوفیق

بااحترام
( جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستان)

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فرداhttps://iranianfarda.ir/