خراسانیان،رئیس شورای شهر سمنان، در دور قبل شورای شهر در پی افزایش بودجه 98 شهرداری سمنان از 277 میلیارد به 500 میلیارد تومان آن را بادکنکی، تبلیغاتی و تخیلی خوانده بود !!!

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا وبه نقل از پیام گوی سمنان،چندی پیش مرتضی نژاد شهردار سمنان لایحه بودجه 999 میلیارد تومانی خود را به شورای شهر تقدیم کرد و شورای شهر سمنان پس از بررسی بودجه در کمیسیون های مختلف شب گذشته بودجه 1200 میلیارد تومانی را برای شهرداری سمنان مصوب کرد.

در پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر سمنان پس از بررسی بودجه 1401 شهرداری سمنان، با اعلام خراسانیان رییس شورای شهر سمنان، شورای شهر سمنان بودجه هزار و دویست میلیاردی را برای شهرداری سمنان مصوب کرد.

بودجه شهرداری سمنان نسبت به سال گذشته حدودا 2 برابر شده است و باید دید آیا شهرداری سمنان می تواند این بودجه را تحقق بخشد؟

اما در این باره نکته ای که بسیار جلب توجه می کند سخنان مهدی خراسانیان رییس شورای شهر فعلی سمنان در گذشته ای نه چندان دور است.

خراسانیان در دور قبل شورای شهر در پی افزایش بودجه 98 شهرداری سمنان از 277 میلیارد به 500 میلیارد تومان آن را بادکنکی، تبلیغاتی و تخیلی خوانده بود !!!

وی در تبلیغات انتخاباتی خود برای دوره فعلی شورای شهر از پایان دادن به دوران تدوین بودجه‌های بادکنکی و تبلیغاتی در شهرداری سمنان خبر داده بود و شفاف سازی بودجه را به مردم وعده داده بود!!!

حال باید دید اکنون که خراسانیان سکاندار ریاست شورای شهر سمنان است و شورای شهر بودجه ای 1200 میلیارد تومانی را برای شهرداری سمنان مصوب نموده، آیا باز هم خراسانیان بودجه مصوب شده را بادکنکی و تبلیغاتی و تخیلی عنوان خواهد کرد؟

بودجه 1401 شهرداری سمنان نسبت به سال گذشته، حدودا 200 درصد رشد کرده و مرز بودجه بادکنکی را با بودجه فضاپیمایی جابجا کرده است.

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : پیام گوی سمنانhttp://payamgooyesemnan.ir/